Новини
05 май 2023

Главболгарстрой на икономическия форум в Делфи: Балансът при публичните инвестиции в социална и икономическа инфраструктура работи в полза на обществото

"Публичните инвестиции в социална инфраструктура като училища, детски градини, болници и в икономическа инфраструктура като пътища, магистрали, електропреносна мрежа не трябва да бъдат противопоставяни. Те са едно цяло, което носи полза на обществото." Това сподели в панел – интервю с гръцкия журналист Мария Николциу, Калин Пешов, председател на Управителния съвет на "Главболгарстрой".

Калин Пешов анализира възможностите за постигане на максимална ефективност и полза за обществото при разпределението на публичните средства. По време на дискусията те обсъдиха обсъдиха важността на инвестициите в социална и икономическа инфраструктура като два допълващи се елемента за постигане на една обща цел. Фокус в разговора бе публично-частното партньорство като неделима част от инвестициите в инфраструктура.

На икономическия форум, по-извествен като гръцкия Давос, Пешов посочи още, че страната ни има сериозен потенциал за развитие, а висококвалифицираните кадри превръщат България в много добро място за инвестиции.

На въпрос относно развитието на групата на Главболарстрой той заяви, че компанията повече от 50 години изпълнява проекти в Източна и Западна Европа, Германия, Косово, Република Северна Македония и др. "В момента работим по някои от най-важните и критични инфраструктурни проекти като IBS - газовият интерконектор, който свързва България и Сърбия, както и разширението на капацитета на газохранилището в Чирен. Това са водещи проекти, които касаят независимите доставки на газ за Югоизточна Европа.“, коментира Пешов.

Той допълни, че компанията има офис в Брюксел, а до дни се очаква и откриването на офиса на ГБС във Вашингтон. В офиса в Брюксел активно се работи по проекти, свързани със зелената енергия.

„Опитваме се да бъдем най-добрите в това, което правим, като следваме стриктно сроковете и бюджета, с който разполагаме - това е философията на компанията“, посочи Пешов. А плановете са за растеж и устойчивост. "Ние сме социално отговорна компания. Изпълняваме проектите си по отговорен за обществото начин, така че бъдещите поколения да се гордеят с построеното от нас. Без значение дали става въпрос за магистрали, газова или железопътна инфраструктура - важното е да бъде от полза на възможно най-много хора", изтъкна Пешов.

В рамките на форума, Пешов реферира към етичния кодекс на „Главболгарстрой“, чиято цел е да поддържа високата ефективност на публичните инвестиции при спазване на наложените от ръководството етика и морал на работа.