Новини
04 юни 2024

Налагаме изцяло нова концепция при третирането на строителните отпадъци

Това каза Калин Маринов, ръководител на отдел „Международни отношения и стратегическо развитие“ в Главболгарстрой по време на международната конференция „Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвегия"

 

Калин Маринов, ръководител на международните партньорски отношения на Главболгарстрой Холдинг взе участие в международната конференция "Финансов механизъм на Европейското пространство и Норвегия", която тази година се фокусира върху бизнес сътрудничеството и Европейската зелена сделка. Маринов участва в панела, посветен на суровините за постигане на целите за нулеви емисии.

В презентацията си, той говори за проект MOBICCON-PRO, изпълняван по рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“. Чрез инициативата се цели разработването на нови практики на всяка фаза от цикъла на управление на отпадъците от разрушаването на сгради и строителния процес – не само в България, но и в целия район на Югоизточна Европа.

Предвидени са мерки по оптимизиране процеса на етапите: одит преди разрушаването, селективно разрушаване, транспорт, рециклиране, сертифициране на нови строителни материали от рециклирани суровини и тяхното последващо влагане в строителния процес. Принос към проекта има не само координаторът „Главболгарстрой“, но и партньорите от научната и изследователската общност, като Университет по архитектура, строителство и геодезия (България), Университет Сержи (Франция), Датски технологичен институт (Дания), неправителствения сектор – Институт за икономическа политика (България), бизнеса – ИДЕА (Белгия) и публичния сектор – община Пирот (Сърбия).

"Нашият проект MOBICCON-PRO налага изцяло нова концепция при третирането на строителните отпадъци, използвайки ги като ресурс и връщайки ги обратно в строителния процес или на пазара. Иновативните практики за селективно разрушаване и управление на отпадъците от строителство, които са заложени в проекта, целят да се постигне намаляване на обема на първични суровините, влагани в строителния процес и намаляване на емисиите на CO2. Радвам се, че проектът намери много поддръжници и евентуално партньори“, заяви Калин Маринов, ръководител на отдел „Международни отношения и стратегическо развитие“ в „Главболгарстрой“ по време на панела „Суровини за постигане на цели с нулеви емисии“.

В дебатите по бизнес възможностите, произтичащи от Европейската зелена сделка участие взеха и Елизабет Сванхолм Майер – Директор на Дирекция “Туризъм и специални задачи” към „Иновация Норвегия“, Зорница Русинова – председател на Икономически и социален съвет, Магнар Оделиен – ръководител на програмата „Бизнес развитие и иновации“ към „Иновация Норвегия, Милена Стойчева – Председател, Национален борд за иновации.

Конференцията, организирана от агенция „Иновация Норвегия“, в партньорство с Министерството на външните работи на Кралство Норвегия се стреми да допринесе за постигането на целите, заложени в Европейската зелена сделка, да идентифицира предизвикателствата пред бизнес сътрудничеството в областта на зелените решения, да набележи най-добрите начини за сътрудничество в областта на зелените бизнес решения и да създаде синергии между подкрепата по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвегия, както и европейските и националните схеми или програми за финансиране.

На събитието присъстваха над 150 представители на бизнеса от България, Хърватия, Естония, Гърция, Латвия, Литва, Норвегия, Португалия и Румъния, които имаха възможност да установят контакти и да стартират нови партньорства за по-лесно преодоляване на предизвикателствата свързани с изпълнението на ангажиментите за намаляване на вредните емисии, заложени в Зелената сделка, като в същото време запазят и развият своята конкурентоспособност.