Новини
25 мар. 2024

Напредва изпълнението на надземната част от проекта за разширение на ПГХ „Чирен“

Под супервизията на инженери на американския производител „Solar Turbines“ се извършва монтажът на четирите газотурбокомпресорни агрегата

 

30 % от строително-монтажните работи (СМР) по надземната част от разширението на газохранилището в Чирен са изпълнени, а американският призводител „Solar Turbines“ вече супервизира инсталирането на четирите газотурбокомпресорни агрегата. Оборудването бе доставено на 18 март и се очаква да бъде монтирано до средата на тази седмица.

Строителната площадка на газохранилището обхваща 70 000 кв. м., като екипът на „Главболгарстрой“, изпълняващ проекта, наброява 250 служители, в това число 40 инженера и 210 работници и механизатори.

До края на месец юни т. г. се очаква завършване на дейностите по части Конструктивна; ВиК; Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация; Пътна и Архитектура. Стартиралото инсталиране на технологичното оборудване, както и изпълнението на последващите части Електрическа (Електроснабдяването и електрообзавеждането, Автоматизация на технологичните процесии, Телекомуникационни и съобщителни връзки), Геодезия, се очаква да завършат в началото на следващата година.