Новини
29 фев. 2024

В ход е изграждането на газопровод, който ще свързва подземното газохранилище „Чирен“ със съществуващата газопреносна мрежа в района на село Бутан

Активно се изгражда линейната част на проекта за свързващ газопровод между подземното газохранилище в Чирен и съществуващата газопреносна мрежа на „Булгартрансгаз“ при село Бутан.

Газопроводът пресича съоръжения на пътната инфраструктура, канали и реки като 7 от пресичанията ще бъдат направени с хоризонтално сондиране. Общата дължина на трасето е 41,432 км, с проектно налягане на газопровода от 75 бара и диаметър на тръбите 711 мм.

Изпълнените до момента дейности по близо 42-километровото трасе включват цялостно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изземване на 30 км хумусен пласт, изкоп на 2,2 км траншея за газопроводна тръба, 12 км изкоп за оптична кабелна линия и положени тръби в него, 9 км обратен насип на траншеята с положени тръби за оптика, 25 км разнесени стоманени тръби за газопровода по трасето. Броят на направените заваръчни съединения е 800.

Освен по линейната част, която е първи етап на проекта, екипите работят паралелно по реализацията на Етап 2 – Станция за очистване на газопровода „Бутан“ и Етап 3 - Станция за очистване на газопровода „Чирен 3“.