Новини
07 авг. 2023

Виенският икономически форум открива представителство в България в партньорство с Главболгарстрой

На проведена във Виена (Австрия) официална работна среща, представители на Главболгарстрой и Виенския икономически форум подписаха споразумение за сътрудничество, в рамките на което международната организация ще създаде свое представителство в централата на Главболгарстрой в столицата. Офисът ще заработи до няколко календарни месеца, задълбочавайки дейността на организацията в страната спрямо общата им стратегия за насърчаване на регионалното икономическо сътрудничество.

“За нас е чест и отговорност да съдействаме за засилване присъствието на Виенския икономически форум в България. Ще работим активно по широк кръг oт теми от национално и регионално значение, които ще целят да създават устойчива среда и конкурентни условия за изпълнение на регионални проекти и за поощряване на инвестициите в страната”, каза Калин Пешов, председател на Управителния съвет на Главболгарстрой, който е и член на Борда на директорите на Виенския икономически форум.

Калин Пешов, председател на Управителния съвет на Главболгарстрой Холдинг и посланик д-р Елена Кирчева – основател и генерален секретар на Виенския икономически форум

Партньорството на строителния холдинг с международната организация идва в отговор на усилията на Главболгарстрой за изграждане на ефективни партньорства, които работят целенасочено за подобряване на бизнес средата в България, увеличаване на преките чуждестранни инвестиции и стимулиране на академичните и индустриални партньорства. Последните компанията насочва именно в посока създаване и налагане на устойчиви, новаторски и зелени решения, които имат потенциал да докажат ефективното си приложение в различни сектори на икономиката в страната.

от ляво надясно: Калин Пешов, председател на Управителния съвет на Главболгарстрой Холдинг; посланик д-р Елена Кирчева – основател и генерален секретар на Виенския икономически форум; Пламена Ненкова, зам.-изпълнителен директор „Стратегии, комуникации и международни отношения“ в Главболгарстрой Холдинг и Павел Валодзка, представляващ ГБС присъстваха на официалната среща по подписване на документа за сътрудничество във Виена

Това е поредна стъпка на Главболгарстрой в тази посока, след като по-рано тази година открихме свое представителство във Виена. Павел Валодзка, представляващ Главболгарстрой в Австрия, вижда присъствието на строителния холдинг в търговския център на Европа от една страна като възможност за затвърждаване на позицията на ГБС като модерна и иновативна компания, а от друга – възможност за достигане до едно по-високо бизнес представяне.

Павел ВалоджкаПосредством представителството на Главболгарстрой във Виена, ние не просто работим за утвърждаване на вече съществуващите партньорства на компанията с бизнеси, доставчици и лидери в сектора, но и се стремим към създаването на академични такива, споделят от компанията и подчертават, че бизнес климатът в България зависи от поведението на големите компании и техния ангажимент към цялостното подобряване на средата.

Павел Валодзка, Представляващ ГБС в Австрия

 

Още за Виенския икономически форум

Виенският икономически форум е международна неправителствена организация създадена през 2004 година. Тя е със специален консултативен статут към Икономическия и социален съвет на ООН, като от 2015-а насам форумът е включен и в регистъра за прозрачност на Европейския парламент и Европейската комисия. Организацията се стреми да стимулира и, опирайки се на проучвания, да идентифицира краткосрочни, средносрочни или дългосрочни проекти от общ интерес в региона и да насърчава тяхното изпълнение. Форумът има утвърдена позиция като европейска платформа, свързваща икономическите цели на публичния и частния сектори.