Проект

Административна сграда на Национална агенция по приходите

Възложител
Министерство на финансите – „Национална Агенция по приходите”
Местоположение

Пловдив, България

Период на реализация
Ноември, 2003г. – Юни, 2004г.
Роля на „Главболгарстрой“ в проекта
Главен изпълнител
Характер на работите
  • Цялостна вътрешна реконструкция
  • Фасадна облицовка, дограма, покрив
  • Разширение
Технически характеристики
  • РЗП: 6 600 м2 – реконструкция
  • РЗП: 120 м2 – ново строителство