Проект

Административна сграда на Ръководство на въздушното движение

Възложител
Главна дирекция “Ръководство на въздушното движение”
Местоположение

гр. София, България

Период на реализация
Декември, 1998 – Март, 2001
Характер на работите
  • РЗП 40 000 m2
  • Основни технически данни съгласно следните стандарти : BS; DIN; EU; ASTM; ASA и ISO и ISO 9001 – стандарт за качество
  • Инженерни системи, управлявани от BMS (Building Management System) и др.