Проект

Административна сграда на Сметна палата

Възложител
Сметна Палата на Република България
Местоположение

ул. Екзарх Йосиф №37, гр. София

Период на реализация
Януари, 2006г. – Април, 2007г.
Роля на „Главболгарстрой“ в проекта
Главен Изпълнител
Характер на работите
  • Инженерингово изпълнение на oсновен ремонт и вътрешно преустройство:
  • Kонструктивни, архитектурно-строителни и инсталационни работи до “ключ”. Инженерни системи.
Технически характеристики
  • РЗП-5800 кв.м
  • 9-етажна сграда със сутерен и покривна терасa