Проект

„БИОВЕТ“ Пещера

Възложител
“Биовет“ АД
Местоположение

Пещера, България

Период на реализация
05.2017г. – 04.2019г.
Роля на „Главболгарстрой“ в проекта
Главен изпълнител
Технически характеристики

Включва пет отделни обекта:

1. Завод за производство на фармацевтични продукти и фуражни добавки с 12 подобекта с обща разгъната площ от над 25 000 м2:

 • Цех за ферментация с РЗП 13000 м2,
 • ФСО А и ФСО Б с РЗП 4000 м2,
 • 2 броя трафостанции с РЗП 1200 м2,
 • Въздушно компресорен блок с РЗП 2000 м2
 • Склад за междинни продукти с РЗП 1200 м2
 • Склад за суровини с РЗП 1800 м2
 • Течно складово стопанство съответно това е техническо съоръжение
 • Помпена станция с РЗП 2000 м2
 • Охладителни кули техническо съоръжение
 • КПП с РЗП 600 м2Конструкциите за всички подобекти са сглобяем стоманобетон с помощни антисеизмични
  стоманени връзки.

2. Логистична база с РЗП 8500 м2 и новаторската за България безфугова настилка,

3. Електрическа подстанция 110 кV с РЗП 1 580 м2,

4. Инсталация за мигновено гранулиране с три подобекта с РЗП 9 600 м2,

5. Реконструкция на хотел,

6. Реконструкция на ПСОВ с 400 000 ЕЖ.