Проект

ГПСОВ Тутракан

Възложител
Община Тутракан
Местоположение

гр.Тутракан

Период на реализация
април 2019г. – декември 2021г.
Роля на „Главболгарстрой“ в проекта
ДЗЗД „ГПСОВ ТУТРАКАН 2019″ „Главболгарстрой“ АД, „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД, „Главболгарстрой Интернешънал“ АД, „ГБС-Варна“ АД
Характер на работите

Проектиране и строителство на „Инвестиционен проект за изграждане на градска пречиствателна станция за отпадни води и доизграждане на канализационна мрежа в град Тутракан“, в това число изготвяне на инвестиционен проект в работна фаза, строителство, доставка и монтаж на машини и съоръжения, обучение на персонала.