Проект

Изграждане на кейова стена за корабно място No28, техническа инфраструктура и съоръжения

Възложител
„БМФ Порт Бургас” АД 
Местоположение

Пристанищен терминал “Бургас - Запад”

Период на реализация
август 2022 г. - февруари 2025 г.
Роля на „Главболгарстрой“ в проекта
Главен изпълнител
Характер на работите

Изграждане на кесонна кейова стена за корабно място с оперативна дължина на кея 260 м. и дълбочина 15.5 м. Проектът цели създаване на нова пристанищна зона, предназначена за обработка и съхранение на контейнери, и прилагане на мултимодални решения с ниски емисии за придвижване на товарните потоци от кораби към железопътни линии и обратно.