Проект

Междусистемна газова връзка България – Сърбия

Възложител
„Булгартрансгаз” ЕАД
Местоположение

Газопровод с начална точка в района на гр. Нови Искър и крайна точка българо-сръбската граница.

Трасето, на преносния газопровод, преминава през землищата на следните области и общини:

Област София град:

  • Столична община – землища на гр. Нови Искър, гр. София – кв. Требич, с. Мировяне, с. Мрамор, с. Доброславци и с. Житен;

Софийска област:

  • Община Костинброд – землища на с. Голяновци, с. Драговищица, гр. Костинброд и с. Петърч;
  • Община Божурище – землище на с. Храбърско;
  • Община Сливница – землища на: гр. Сливница, с. Гълъбовци, с. Алдомировци, с. Братушково и с. Бърложница;
  • Община Драгоман – землища на гр. Драгоман, с. Чуковезер, с. Драгоил, с. Чорул, с. Владиславци, с. Ново Бърдо и с. Калотина.
Период на реализация
2022 – 2023
Роля на „Главболгарстрой“ в проекта
Главен изпълнител
Характер на работите

Изграждане и въвеждане в експлоатация на Междусистемна газова връзка България – Сърбия (IBS) на българска територия, в т.ч.: доставки на материали и оборудване, изпълнение на строително-монтажни дейности и въвеждане в експлоатация на газопровод с дължина 62 км., АГРС „Сливница“, АГРС „Драгоман“, очистно съоръжение и ГИС „Калотина“, очистно съоръжение „Нови Искър“.