Проект

Офис сграда на Банка ДСК

Възложител
Банка ДСК ЕАД
Местоположение

София, България

Период на реализация
септември, 2007 – август 2008
Роля на „Главболгарстрой“ в проекта
Главен изпълнител
Характер на работите
  • Преустройство и пристройка на сградата на Банка ДСК
  • Груб строеж – земни работи, стоманобетонови работи
Технически характеристики
  • Сградата се състои от четири подземни паркинг полунива, свързани с двулентови рампи и седем надземни нива, на които са разположени офис площи, банков салон, заседателни зали, ресторант, технически помещения и архиви. Обособеност на сградата е  атриумът, който е проведен през всички надземни нива и е със стъклено покритие.
  • Конструкцията на сградата е монолитна стоманобетонова безгредова конструкция. Поради голямата дълбочина на фундиране на сградата (7 – 13 м) и 100% застрояване на терена се изпълнява укрепване на строителния изкоп с изливни стоманобетонни секантни пилоти с диаметър 880 мм, анкерирани към прилежащия външно терен с активни временни инжекционни напрегнати анкери. Изпълнена е хидроизолация тип „вана“ от прехидратиран бентонит.