Проект

Складово-производствена база за велосипеди

Възложител
„ПИЕРЕР & МАКСКОМ МОБИЛИТИ“ ООД
Местоположение

с. Бенковски, обл. Пловдив

Период на реализация
август 2022 – ноември 2023
Роля на „Главболгарстрой“ в проекта
Главен изпълнител
Характер на работите

Проектът е разделен на четири етапа, включващи изграждането на различни по естество складове, обслужващи помещения и трафопостове чрез комплексното изпълнение на строително-монтажни работи, осигурявайки необходимите условия за въвеждането му в експлоатация. В процеса на строителство са спазени всички одобрени проекти и стандарти, гарантирайки безопасността и функционалността на завършения обект.
Изграждането на структурата и покривната конструкция включва монтаж на сглобяема стоманобетонна и метална конструкция, състояща се от колони, греди и столици, подсигуряваща стабилността на обекта. На покрива е инсталирана покривна ламарина, с топлоизолация и хидроизолация, димни люкове и покривно осветление оберлихт.
Допълнително бе извършена направата на бетонова шлайфана настилка, съобразена с изискванията за натоварване от различни машини и транспортни средства.

Технически характеристики

- Складове за готова продукция
- Склад за материали
- Склад за рамки
- Склад общи нужди
- Склад за батерии
- Двуетажна обслужваща част
- Обслужващи помещения в югозападната част на сградата – сървърно
- Трафопост №1 и №2
Общо РЗП – 45 144 м2