Проект

Цех за вторични продукти „Амилум България“

Възложител
„АМИЛУМ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД
Местоположение

Разград, България

Период на реализация
октомври 2018 – април 2019
Роля на „Главболгарстрой“ в проекта
Изпълнение на стоманобетонови конструкции
Характер на работите

Изпълнението на обекта включва два основни етапа – етап на изграждане на цех за вторични продукти: инсталация за обезводняване и сушене на глутен, изграждане на трафопост и електроразпределителна уредба 0,4KV и следващ етап на изграждане на сграда за трафопостове и сграда за електроразпределение 6 и 0,4 KV.

Инсталацията за обезводняване на гултен представлява комбинирана конструкция с височина 30 метра. Металната конструкция е с общо тегло от 400 тона и се изгражда върху стоманобетонова фундаментна плоча с дебелена 1 метър, фундирана върху 116 броя изливни пилота Ф600 мм.

Технически характеристики
  • застроена площ (з)п: 296,30 кв.м
  • разгърната застроена площ: 1847,90 кв.м
  • застроен обем: 8592,70 куб.м