Space Tower

Възложител:

„Кайен“ ООД

Местоположение:

София, България

Период на реализация:

Април 2017 г.- Февруари 2019 г.

Роля на „Главболгарстрой“ в проекта

Главен изпълнител

Технически характеристики

РЗП : 10 976 м2

DJI 0511 HDR5 Panorama1