Подкрепа
03 мар. 2020

Съхраняваме културното наследство, защото то е ядрото на нашите ценности

Ръководили сме и сме финансирали изграждането и реставрацията на повече от 20 църкви, музеи и паметници на културата, включително Атонския манастир в Гърция, Центъра за православно наследство в Переделкино и римската крепост от четвърти век Цари Мали град. Заставаме и зад инициативи в подкрепа на читалища и училища в различни краища на страната, за да дадем своя принос към осигуряването на достойни условия на труд на учителите и обучение за децата.