Проект

Цари Мали Град

Възложител
Община Самоков
Роля на „Главболгарстрой“ в проекта
Главен изпълнител
Характер на работите

Реставрация и консервация на раннохристиянска църква и антична крепост