За нас

Вече повече от 50 години ние, в ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ създаваме нови места, в които хората да живеят, работят, пазаруват, спортуват и почиват. Пътища, по които да се движат и съоръжения, които да подобряват живота им. От основаването си до днес компанията е реализирала проекти с обща застроена площ от над 26 млн. кв. м. Внушителен обем, зад който стои непрестанният ни стремеж за усъвършенстване, оптимизация на процесите и предоставяне на най-качествената услуга на нашите клиенти.

Нашата компания е първата развила основни стандарти в строителната индустрия, както в България, така и в региона на Балканите. Ние продължаваме да утвърждаваме тази лидерска позиция основно чрез иновативно управление във всички фирмени направления. Ние не просто следваме най-новите тенденции в строителната индустрия, ние ги създаваме.

С реализацията на редица знакови проекти на територията на Централна и Източна Европа, Балканите, Африка, Централна и Северна Азия и Близкия Изток, името ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ се е наложило като синоним на коректност и качество. Надежден партньор, който може да предложи пълен цикъл от услуги свързани с реализацията на един проект – преди, по време и след строителните работи.

Като лидер на пазара, ние се ангажираме с особено мащабни и изискващи взискателност проекти, чието изпълнение е обезпечено от гаранции на първокласни български и международни банки. Компанията ни има богат опит и успешно участва в търгове, финансирани от международни институции, публични и частни инвеститори във всички точки на света.

Мисия и ценности

Ние, в ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ, винаги сме имали ясни стратегически приоритети и сме си поставяли амбициозни цели за  развитието на  компанията. Нашият основен стремеж е да бъдем лидер в предоставянето на най-добрите комплексни решения във всички фази от реализацията на един строителен проект.

За да постигнем това следваме принципите на установената „Култура на Лидера“, която допринася както за ефективността на нашия бизнес, така и за успешното реализиране на нашите приоритети и цели. Основният стремеж на всички нас в ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ е да бъдем сред най-добрите в това, което правим. За това и поддържаме и насърчаваме предприемаческия дух в компанията  и постоянния стремеж за промяна и подобрение.

Ние, в ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ, вярваме, че от решаващо значение за постигане на лидерската ни позиция е  сътрудничеството в дух на партньорство.

declaratsia gbsholdingad
declaratsia gbsisad
declaratsia gbsad

Справедливост

Ние насърчаваме отношението на честност и доверие със своите доставчици и подизпълнители. Включваме на ранен етап компетентни партньори в проектите за приемане на стандарти на изпълнение и установяване на цялата група стандарти за управление на подизпълнители и доставчици.

Конкуренция

ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ поема ангажимент за лоялна и отворена конкуренция на световните пазари. Търси способни и надеждни бизнес партньори, които споделят същия ангажимент.

Доверие

За нас доверието е ключова предпоставка за успешно сътрудничество. Приемаме информацията относно възложители, доставчици и подизпълнители като поверителна и очакваме същото отношение спрямо нас.

Членства в организации
logo-ksb
logo-atkb-bg
logo-iploca
logo-krib-bg
logo-gbitk
logo-ectp
logo-bbcp-bg
logo-bulatom
logo-bttp-bg-en
История

ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ е създаден през 1969г. по междуправителствената спогодба „Нефт-желязо“ за извършването на строителни работи на територията на Русия. През 1971-72г. се създават 13 нови строителни групи. През 1986г. започва строителството на газопровода „Ямбург – Западна граница“ и се създават 10 тръста, от които 7 в Русия и 3 в Украйна. Построени са подземни хранилища за газ и нефт, компресорни станции и др. През 1991-92г. са създадени нови тръстове в Русия, Казахстан и Украйна. През 1992-96г. са изградени 6 градчета на обща стойност повече от DEM 600 млн.

След 1994г. ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ работи на територията на Русия, Казахстан, Украйна, Германия и България като главен изпълнител на жилищни, обществени, промишлени и инфраструктурни обекти. През 1997г. ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ беше трансформирана в частно Акционерно Дружество, а през 2005 – в холдингова структура.

 • Създаване на „Главболгарстрой“

  На 22 май 1969 г. между правителствата на СССР и България е подписана спогодба „Нефт-Желязо“ за извършване на строителни работи от български работници на територията на бившия Съветски съюз, срещу доставки в България на нефт и желязосъдържащи суровини. За изпълнение на задълженията на България по спогодбата е създаден „Главболгарстрой“. Първите групи работници заминават на 19…

 • Създават се нови осем подразделения на компанията

  Във връзка с увеличаване на обема на работата се създават нови строителни групи  в Оренбург, Тюмен, Сургут, Железногорск, Аксай, Ярославл, Грозний и Саратов, като броя на работниците вече достига 13 000 души.

 • „Главболгарстрой“ взима участие във възстановяването на град Газли, Узбекистан

  Българските строителни групи имат значителен принос във възстановяването на град Газли в Узбекистан след разрушителното земетресение поразило града през  май 1976 г.

 • Започва строителството на газопровода „Ямбург-Западна Граница“

  С цел изпълнението на проекта през  втората половина на 1986 г. „Главболгарстрой“ създава девет подразделения на компанията.  На територията на Русия те са разположени  в Серпухов, Кимра, Ставропол, Оренбург, Чебоксари, Новокуйбишевск и Тюмен; на територията на Украйна – в Киев, Гадяч и Черноморск.

 • Появява се името „Главболгарстрой“

  След стотици завършени обекти от българските строителни групи на територията на СССР с решение на Министерски съвет от 14. 04. 1987 г. е образувано Стопанско обединение „Главболгарстрой“ със седалище Москва, което обединява дейността на българските строителни групи зад граница.

 • Седалището на „Главболгарстрой” е преместено в София

  През 1989 г., седалището на Стопанско обединение „Главболгарстрой” е преместено в София.

 • „Главболгарстрой“ започва работа в Казахстан

  През 1991 г. успешно приключва работата по спогодбата „Нефт-желязо“. Едновременно с това започва строителство на принципа на  прякото договаряне. През 1991 г. се създават нови подразделения в гр. Правдинск (Нижегородска област, Русия) и в гр. Казълорда (Казахстан). Паралелно със строителството на обектите на Кумколското нефтено находище започва изпълнението на Многофункционален Болничен комплекс със 660 болнични легла в…

 • Започва строителството на жилищни градчета в Украйна и Русия

  През 1992 г. „Главболгарстрой“ започва работа по програмата за жилищно строителство на територията на Руската Федерация, Република Украйна и Република Беларус за връщащите се от Германия военнослужещи, а също така по социалната част от Споразумението между САЩ, Република Украйна и Република Беларус по Програмата за ликвидация на ядрено въоръжение.

 • Създадени са клонове на компанията в големите областни градове в България

  През 1992 г. паралелно с работата зад граница „Главболгарстрой“ започва да развива  дейност и на българския строителен пазар. Създадени са  клонове на компанията в големите областни градове.

 • Изградени са шест жилищни градчета

  През периода 1992 – 1996 г. по програмата за жилищно строителство за връщащите се от Германия руски военнослужещи, “Главболгарстрой“ съвместно с немската строителна компания „Хохтийф“ изгражда и предава за експлоатация шест жилищни градчета с пълна инфраструктура. Общата стойност на изпълнените от “Главболгарстрой“ работи по тази програма възлиза на повече от 600 млн. DЕМ.

 • Компанията е приватизирана

  През 1997 година компанията е приватизирана и се преструктурира в акционерно търговско дружество.

 • „Главболгарстрой“ е първата строителна компания сертифицирана по ISO 9001

  За високото качество на строителството, отговарящо на Европейските стандарти през април 1999 г.  „Главболгарстрой“   получава сертификат за одобрение, който удостоверява съответствието на фирмата с изискванията на стандарта по управление на качеството ISO 9001. Към онзи момент „Главболгарстрой“ е единствената българска строителна компания успяла да отговори на критерии за притежаване на този сертификат.

 • „Главболгарстрой“ завършва първия си инвестиционен проект в Москва

  В периода 1998 – 2001 г. се изгражда жилищен комплекс „ЖСК – Работники МИД”. Това е първият мащабен инвестиционен проект в историята на „Главболгарстрой“ . Реализиран е съвместно с Министерството на външните работи на Руската Федерация, което апортира терена срещу процент от застроената площ в проекта.  След завършването му над 40% от жилищата са изкупени от Парламента…

 • „Главболгарстрой“ започва реконструкция на Националния стадион Васил Левски

  Реконструкцията на Националния стадион „Васил Левски”,започва още през 2000 г. Впоследствие концепцията е променена, задачата – увеличена и през 2004 г. е завършен в сегашния му вид.

 • Преструктуриране на компанията

  През 2005 год.  кoмпанията се преобразува в холдингова структура, като паралелно със строителството започва да развива туристическа и инвестиционна дейност.

 • Започва строителството на ваканционен комплекс „Св. Тома“

  През 2007 г. „Главболгарстрой“ започва изграждането на най-големия си инвестиционен проект реализиран в Бълагрия до момента – ваканционното селище „Св. Тома“ .Проектът е завършен през 2008 г., като същата година е отличен с редица престижни награди .

 • Започва изграждане на Арена Армеец

  В остра конкуренция, през 2009 г. „Главболгарстрой“ спечели конкурса за строителство и пълен инженеринг на нова „Многофункционална спортна зала“ на гр. София.  Това е един от най-мащабните строителни обекти, изграждан някога в България.

 • Започва строителството на най-големия МОЛ в България

  Главболгарстрой започва изграждането на най-големия търговски център в България – Sofia Ring Mall, който разполага с около 70 000 кв. м отдаваема площ.

 • „Главболгарстрой“ започва работа в Косово

  През април на 2011 г. „Главболгарстрой“ е избран за изпълнител на проекта за нова съдебна палата на Прищина. Възложители са Европейската комисия и Министерството на Администрацията на Косово. Със  старта на реализацията на  проекта през юни 2011 г. „Главболгарстрой“ откри и свое дъщерно дружество в Прищина – „ГБС Косово“ .

 • Започва изграждането на Лот 1 от АМ Струма

  В началото на октомври 2011 г. Главболгарстрой започва изграждането на най-екологичния и сложен транспортен проект за България- Лот 1 от АМ „Струма“. Участъкът от Долна Диканя до Дупница е 17 км, а стойността му е 58.534 млн лв без ДДС.

 • Главболгарстрой завършва предсрочно ЛОТ 1 на АМ Струма

  За по-малко от две години Главболгарстрой завършва изграждането на Лот 1 от АМ Струма. Участъкът от Долна Диканя до Дупница е 17 км, а стойността ме е 58.534 млн. лв. без ДДС. Обектът е част от Европейския транспортен коридор № IV и от Трансевропейската автомагистрала „Север – Юг“. Като пътна артерия има голямо значение за…

 • Започва изграждането на ЛОТ 2 от АМ Струма

  Започва изграждането на 37 километровото трасе на Лот 2 от АМ „Струма“ от  Дупница до Благоевград. Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и държавния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 г. Стойността на договора е 358 722 000.00 лв. с ДДС.  Срокът за изпълнение на техническия проект и строителството е…

 • Главболгарстрой празнува 45 години от създаването си

  През 2014 г. групата на Главболгарстрой  празнува своята 45-та  годипнина. Събитието беше отбелязано с изискано тържество, на което присъстваха служители и партньори на компанията. По случай кръглият юбилей беше издадена и книга събрала кадри, спомени и документи от дългата история на строителния холдинг.

 • Завършва модернизацията на четири компресорни станции

  Главболгарстрой успешно завършва модернизацията и реконструкция на компресорните станции  „Странджа“, „Петрич“, „Лозенец“ и „Ихтиман“. Проектът е реализиран съвместно с американската компания Solar Turbines.  

 • ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ЗАВЪРШВА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ТРАНЗИТЕН ГАЗОПРОВОД ЛОЗЕНЕЦ – НЕДЯЛСКО

  Реализиран 4 месеца по-рано и с по-малко средства от предвиденото, проектът за 20-километровата газопроводна отсечка от компресорна станция Лозенец до Недялско повишава сигурността и капацитета на съществуващата транзитна газопреносна мрежа.

 • ПРЕДСРОЧНО Е ИЗПЪЛНЕН ЛОТ 3.3 НА АМ „СТРУМА“

  Лидер на консорциум „Струма Лот 3.3“, изпълняващ иновативния проект, е „Главболгарстрой“. В новите 23,6 км километра от АМ „Струма“ между Кресна и Сандански има 3 пътни възела, 25 големи съоръжения – мостове, надлез над ж. п. линията София – Кулата, селскостопански подлези и надлези, както и 4 площадки за отдих.

 • ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ПРАЗНУВА ПОЛОВИН ВЕК ОТ СЪЗДАВАНЕТО СИ

  Строителният холдинг посреща с гордост своята 50-годишнина с много опит от историята си дотук и много идеи за бъдещето.

Награди