Проект

АМ Струма, участък ЛОТ 3.3 „Кресна – Сандански”

Възложител
Агенция "Пътна инфраструктура“
Местоположение

Кресна - Сандански, от км 397+000 до км 420+624

Период на реализация
30.08.2016 г. -22.11.2018 г.
Роля на „Главболгарстрой“ в проекта
Лидер на консорциум
Характер на работите

Лот 3.3 на автомагистрала Струма обхваща отсечката от гр. Кресна, км 397+000 по идеен проект, до км 420+624, при който се включва в изградения вече Лот 4. Общата дължина около 23,6 км, със стандартния магистрален габарит А29. В по-голямата си част трасето на автомагистралата се развива успоредно на р. Струма и сега съществуващия път Е-79, който изцяло ще се запази. Има два пътни възела – при с. Струмяни и при гр. Сандански. В участъка има 11 големи съоръжения, четири площадки за отдих, няколко пресичания на местни и селскостопански пътища, както и множество пресичания на инженерни мрежи и комуникации. Предвидени са 9 бр. мостови съоръжения с обща дължина от около 980 м, 2 бр. пътни възли, бетонови и стоманобетонови подпорни стени, надлези и подлези.
Проектът е част от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.

Технически характеристики

23,6 км

Изгледайте видеото