Проект

Депо за отпадъци Видин

Възложител
Община Видин
Местоположение

Видин, България

Период на реализация
2012 г. – 2015 г.
Роля на „Главболгарстрой“ в проекта
Главен изпълнител
Характер на работите
  • Изграждане на Клетка 1;
  • Помощна инфраструктура;
  • Стопански двор;
  • Съоръжение за обезвреждане и оползотворяване на строителните отпадъци;
  • Инсталация за компостиране;
  • Закриване и рекултивация на съществуващото депо.