Проект

Офис сграда „Батенберг“

Възложител
„Белвю Пропъртис“ ЕООД
Местоположение

София, ул. „Батенберг“ 4

Период на реализация
Август, 2008 – Юни 2009г.
Роля на „Главболгарстрой“ в проекта
Главен изпълнител
Характер на работите

Преустройство, реконструкция, реставрация, адаптация, пристройка и надстройка на съществуваща административна сграда - паметник на културата

Технически характеристики

Сградата е проектирана и изграждана на няколко етапа, а именно:

  • Іви етап  –  отнася се към началото на 20ти век – ~1905 г.;
    Изградени са  сутерена  и три надземни етажа до кота: +16,20 м. Към този период се отнася и  покриването  с  лека  метално  стъклена конструкция на вътрешния двор  кота: +5,50 м.;
  • ІІри етап  – отнася се най-вероятно  към  средата  на 30те години  на 20ти век – ~ 1934 г. Изградени  са два надземни етажа  до  кота : + 22,30 м и скатен покрив;
  • ІІІти етап – отнася се  най-вероятно  към началото на 60те години на 20ти  век – ~ 1964 г.  Изграден  е мансарден  етаж  на  кота : + 22,30 м и е монтиран асансьор в ”окото” на три раменното стълбище;
  • ІVти етап  – отнася се към края на 70те години на 20ти  век т.е. ~ 1978 г. Изградено е  междинно ниво на кота: + 2,80 м и е обособен ”мецанин” в част от партерния етаж.

При надстрояването на сградата през 30те години на 20ти век, а и при останалите интервенции след това не е бил  изпълнен нито един елемент към носещата конструкция в основите и първите три надземни етажа, с който да се  повиши  конструктивната сигурност на сградата.

Сградата в по-големият период от експлоатацията е използвана за административни нужди, като в партерния етаж се обособяват магазини.
Новите собственици на сградата изготвят настоящия и вече изпълнен инвестиционен проект за развитие на съществуващата  застройка, който превръща сградата в съвременена и  многофункционална.

Проектът изпълнен от „Главболгарстрой“ включва укрепване на съществуващата сграда и  надстрояването й с един етаж, уплътняване на парцела и надстрояване на едноетажната постройка  във вътрешния двор в съответствие с действуващите в страната строително-технически норми.