Проект

Посолство на Федерална Република Германия в София

Възложител
Федерална Република Германия
Местоположение

София, България

Период на реализация
декември 2018 – юли 2021
Роля на „Главболгарстрой“ в проекта
Главен изпълнител
Характер на работите

Архитектурно-конструктивни работи

Технически характеристики
  • ЗП: 680,96 кв.м
  • РЗП подземно: 736,29 кв.м
  • РЗП надземно: 3146,68 кв.м
  • РЗП общо: 3882,97 кв.м
  • Озеленяване (по Виза min 20%): 45,40%