Проект

Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара, гр. София

Възложител
ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
Местоположение

София. бул.“Кн. Мария- Луиза“ №102.

Период на реализация
вгуст 2013 г. – Март 2016 г.
Роля на „Главболгарстрой“ в проекта
Главен изпълнител
Характер на работите

Проектиране, конструктивни, архитектурно-строителни и инсталационни работи до “ключ”, в т.ч.: Изградена многофункционална спортна зала с обща площ 2 200м2.

Изгледайте видеото