Проект

Преносен газопровод от българо-турската граница до ГИС „Странджа“

Възложител
„Булгартрансгаз” ЕАД
Местоположение

от КС „Странджа“ до границата с Република Турция

Период на реализация
2018г. – 2019г.
Роля на „Главболгарстрой“ в проекта
Главен изпълнител
Характер на работите

Инвестиционно проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на етап: Преносен газопровод DN1200 с дължина 11км от българо-турската граница до ГИС „Странджа“ и възел за включване към Транзитните газопроводи ТГ1 и ТГ2.

Изгледайте видеото