Проект

Ул. Филип Кутев от ул. Сребърна до бул. Симеоновско шосе

Възложител
Столична община
Местоположение

ул. Филип Кутев от ул. Сребърна до бул. Симеоновско шосе

Обхватът на обекта е от кръстовището с ул.”Сребърна” до кръстовището с бул.“Симеоновско шосе“ и бул.“Г.М. Димитров“, включително изграждане на съпътстваща инфраструктура и светофарни уредби за регулиране на движението, отливен канал по бул. „Г. М. Димитров“ и довеждащ канал по бул. „Симеоновско шосе“ до Десен Слатински колектор.

Период на реализация
апр. 2023 – септ. 2023
Роля на „Главболгарстрой“ в проекта
Главен изпълнител
Характер на работите

Участъкът е с дължина 1250 м и включва по три ленти за движение в двете посоки, като габаритът на северното и южното платно е по 9м. Проектът включва още изграждане на еднопосочна велоалея с широчина 2 м, южен тротоар с широчина от 4 до 7 м и северен тротоар от 4,5 до 5 м.

Изградени са монолитни подпорни стени и стени от водещи бетонови ивици до необходимото ниво.

Предвижда се и възстановяване на алея намираща се в Зоологическата градина, която се засяга при изграждането на булеварда.

Проектът включва още тактилни ленти за внимание и понижение на бордюрите.

Изградена е нова канализация с дренаж от двете страни на ул. Филип Кутев и реконструкция на съществуваща канализация по бул. Симеоновско шосе, бул. Г.М.Димитров, улиците Чавдар Мутафов и Сребърна – 1420 м от стъклопластови тръби с диаметър 800, 1000, 1200 и 1400 на дълбочина от 3 м до 5,4 м и 868 м полипропиленови тръби с диаметър 300 и 600 с дълбочина от 2,20 м до 5 м.

  • нов водосток ф1000 със стъклопластови тръби 183 м
  • 886 м чугунен водопровод – нов и реконструкция с диаметри 500, 400, 250 и 200 и от полиетилен с дължина от 1300 м
  • топлопровод – нов и реконструкция с дължина 1100 м
  • газопровод – нов и реконструкция с дължина 893 м
  • тръбни и кабелни мрежи за улично осветление, ел. снабдителна мрежа и телекомукации от PVC тръби ф110 и ф140
  • светофарни уредби и захранване – при три кръстовища