Проект

АМ Европа, Сливница – Софийски околовръстен път

Възложител
Агенция "Пътна инфраструктура"
Местоположение

п.в. Храбърско - п.в. Волуяк, от км 32+447.20 до км 48+903

Период на реализация
май 2023 – март 2025
Роля на „Главболгарстрой“ в проекта
Лидер в консорциум ДЗЗД „ЕВРОПА-2022“ - „ГБС Инфраструктурно строителство АД“
Характер на работите

Строителство на 16.46 км от път I-8 Калотина - Софийски околовръстен път в участъка между Сливница и Софийски околовръстен път от км 32+447.20 до км 48+903.

Изгражданият автомагистрален участък е част от проект BG16M1OP001-2.001-0005 „Автомагистрала „Европа“ от км 15+500 до км 48+903“, финансиран със средства от Кохезионен фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. Трасето е част от основната трансевропейска транспортна мрежа и е по направлението Лондон – Будапеща – Белград – София – Пловдив – Истанбул - най-краткият път, свързващ Западна Европа с Близкия и Средния Изток. Участъкът ГКПП „Калотина” – София осигурява връзка към трансевропейски коридор „Ориент/Източно Средиземноморски”.

Отсечката ще бъде с по две ленти за движение в посока и лента за аварийно спиране.

Изграждането на пътния участък ще подобри трансграничната връзка между България и Сърбия и завършеността на магистралната мрежа по направлението запад-изток на българска територия. С изграждането на отсечката ще се намали времето за пътуване и ще се осигурят удобни и безопасни условия за движение.