Проект

АМ Струма, ЛОТ 2

Възложител
Агенция "Пътна инфраструктура"
Местоположение

Дупница - Благоевград, от км 322+000 до км 359+483.52

Период на реализация
27.05.2013 г. -22.10.2015 г.
Роля на „Главболгарстрой“ в проекта
Главен изпълнител
Характер на работите

АМ Струма е част от Трансевропейската магистрала (ТЕМ) „Север – юг” и част от Четвъртия трансевропейски транспортен коридор. Като пътна артерия има голямо значение за интегрирането на националната инфраструктура в европейската система. Тя предлага най-краткия маршрут между плавателния път на р. Дунав и Егейско море и има важна роля за връзка между страните от Вишеградската четворка, Румъния и България, респективно между Балтийско и Черно/Егейско море. Това направление е най-натовареният път, минаващ през България в посока север – юг. Коридорът свързва 6 от най-големите градски центъра в западната част на страната – София, Перник, Благоевград, Враца, Монтана и Видин.

ЛОТ 2 на автомагистрала „Струма“ е един от най-дългите и сложни за изграждане участъци от магистрала в новата история на България. Той  е  с дължина 37.5  км и ще свърже Дупница с Благоевград. Това е пътният участък с най-много инженерни съоръжения изграждан през последните 25 години- 42 броя мостове и виадукти.

Едно от големите съоръжения е и виадукт над река Струма с дължина 950 м. Проектът предвижда и изграждането на 4 петни възела.

Сред изграждащите се инженерни съоръжения са и два пътни тунела, с по две тръби всеки. Тяхната дължина е  по 380 м.  Тунелите са разположени на територията на област Кюстендил. Пробиването и укрепването на единия тунел от Лот 2 на магистрала „Струма” вече е завършено. Той се намира близо до Благоевград, край квартал „Левски” в Кочериново. Съоръжението влиза откъм гара Кочериново под хълма вдясно от главния път Е79 при разклона за Рилския манастир.

ЛОТ 2 от АМ „Струма“ е и първият пътен участък, чиято реализация се осъществя на принципа на така наречения инженеринг. Тоест, освен за чисто строителните дейности изпълнителят има отговорната задача да направи и технически проект.

Общата дължина на участъка е 37,48 км. Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез ОП „Транспорт“ 2007-2013 г.

Изпълнител на договора за проектиране и строителство на лот 2 Дупница – Благоевград от км 322+000 до км 359+483.52 е КОНСОРЦИУМ „СТРУМА-ЛОТ 2“, в който са: „Импреза“ АД, Италия, „ГБС Инфраструктурно строителство“ АД, България и „Пътстрой – 92“ АД, България. Стойността на договора е 358 722 000 лв. с ДДС. Строителният надзор е осъществен от ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ „СТРУМА-ПП“, в което са: „Пътинвестинженеринг“ АД и „Пътпроект“ ЕООД – гр. София. Договорът им е за 2 949 843 лв. с ДДС.

AM Струма Лот 2 – Видео