Проект

Манастирски комплекс “Св. Йоан Предтеча”

Възложител
Фондация за Християнска Архитектура и Изкуство “Никола Фичев и Захари Зограф”, София
Местоположение

Кърджали, Република България

Период на реализация
Юни, 1998г. – Декември, 2000г.
Роля на „Главболгарстрой“ в проекта
Главен изпълнител
Характер на работите
  • Строително – реставрационни работи
  • Възстановяване на крепостните стени и кули
Технически характеристики
  • Започнат от кота +4.50 до където е извършена историческа реставрация;
  • Специални касетирани бетонови стени с топлоизолация
  • Стоманобетонови куполи със стоманен скелет, изработен на земята, монтирани и отлети на място;
  • Изпълнени мазилки по специална рецепта на проф. Прашков с цел последващо изографисване;
  • Уникални дъбови сводести дърворезбовани врати