Проект

Административна сграда на Българска банка за развитие

Възложител
Българска банка за развитие
Местоположение

ул. „Дякон Игнатий“ 1, гр. София, България

Период на реализация
Септември 2014 г.- Октомври 2016 г.
Роля на „Главболгарстрой“ в проекта
Prime contractor
Характер на работите

Конструктивни, архитектурно-строителни, реставрационни и инсталационни работи до “ключ“

Технически характеристики

РЗП : 6 608,2 кв.м
Една от емблематичните сгради на стара София върна блясъка си и започна да пише новата си история. Построена като част от инвестиционния портфейл на Чиновническото застрахователно дружество, през далечната 1937 г, сградата на архитектурния комплекс България е смятана за пример за модернизма в българската архитектура в междувоенния период.

Проектът за реконструкцията й запазва напълно облика на автентичната фасада, зад която e изградено изцяло нова сграда. Тя е с три етажа по-висока от старото здание.

За реставрацията на фасадата е изготвен специален проект, който запазва напълно оригиналния й вид, като всички детайли от фасадата са възстановени.

В концепцията за общото фасадно решение са заложени следните качества:

Единно пропорционално, растерно и мащабно въздействие. Надстройката е различна, нова, но израства естествено от логиката на класическата фасада и се възприема като нейно развитие и продължение
Отказ от прилагането на крайно контрастно противопоставяне между ново и старо, от банализираната вече практика на стъклените надстройки;
Надстрояването не използва класически мотиви и форми като фронтони, дъги, кули и др. подобни, а принципи: членение, мащаб, пропорции;
Надстрояването – ново, но, органично вписано в общата композиция, не се противопоставя, а активира класическата фасада, като наред с това придава на общата нова фасада характеристика и въздействие, отговарящи на функция на сградата банка: представителност, деловитост, умерена монументалност.

Надстройката

Надстройката се разчленява на три стъпаловидно отдръпнати обема, от които горните два имат единно материално и цветово въздействие – покрити са с цинкова ламарина. Тук е търсена както визуална връзка с покривите на Двореца, така и силуетно съответствие с двата остъклени покривни етажа на БНП „Париба“.

Новата сграда

Релизирани са три подземни нива, които включват подземен паркинг за 63 автомобила, трезор и технически помещения. Трезорът е осигурен със стоманобетонни стени с дебелина 50 см и плочи отгоре и отдолу по 40 см.