Проект

Православен храм “Света Неделя”

Възложител
Фондация “Бъдеще за България”, Църковното настоятелство
Местоположение

с. Неделино, България

Период на реализация
Май, 1997 – Септември, 1997
Роля на „Главболгарстрой“ в проекта
Главен изпълнител
Характер на работите
  • Строителство на Православен храм “Света Неделя”
  • Храмът е изцяло завършен, включително стенописи
  • Вертикална планировка