Проект

Реконструкция на Регионален исторически музей, гр. Плевен

Възложител
Община Плевен и ПРООН „Красива България“, Регионален център Велико Търново
Местоположение

Плевен, България

Период на реализация
юни 2003 – септември 2003
Роля на „Главболгарстрой“ в проекта
Главен изпълнител
Характер на работите
  • Реконструкция, включително ремонт на покрив и фасади
  • Архитекутрно-стрителни и монтажни работи